Dylematy moralne współczesnej nauki nauka


    Dylematy moralne współczesnej nauki nauka ... W historii naszej cywilizacji, szczególnie cywilizacji przemysłowej, nauka ode-grała istotną rolę. Na wstępie tych rozważań pragnę bliżej określić ... Pojęcie prawdy w nauce oznacza zgodność wyników, wniosków i twierdzeń z rzeczywistością.


    Dokument PDF: