LITERATURA, TEATR, SZTUKA I ARCHITEKTURA GRECKA


    Literatura grecka Grecy wykorzystali alfabet fenicki dodaj ąc do niego 5 samogłosek. W ten sposób powstał alfabet grecki , który stał si ę podstaw ą pisma w Europie Wschodniej. Gatunki literackie: Epos – najstarszy gatunek literatury europ.; utwór epicki w którym obok siebie funkcjonowały


    Dokument PDF: