Jednak Książki Gdańskie Czasopismo Humanistyczne


    W tej perspektywie wyłania się z kolei przynajmniej kilka pól problemowych, celowo opartych na schematycznie tu potraktowanej opozycji wielkiego i małego miasta, która ma stać się przyczynkiem do dyskusji. Pisanie o mieście jest zawsze pisaniem o tożsamości podmiotu, której tak ważny parametr stanowi ulokowanie w przestrzeni.


    Dokument PDF: