Treny - ORPEG


    Nikt nie potrafił się z tym pogodzić. Z twórczości poety wynika, że Urszulka była najukochańszym dzieckiem Jana Kochanowskiego, jednak najnowsze odkrycia badaczy mówią, że mogła nigdy nie istnieć. Istnieje hipoteza mówiąca o tym, że była ona tylko tworem wyobraźni Kochanowskiego, niezbędnym do stworzenia cyklu Trenów.


    Dokument PDF: