Konwergencja krajów w okresie transformacji do Unii


    terminowi konwergencja, który pojawia się również w publicystyce, przypisywane jest często zgoła różne znaczenie. Z tego właśnie powodu rozprawa rozpoczyna się od


    Dokument PDF: