CEL WYCIECZKI DO WARSZAWY: Poznanie wybranych zabytków


    CEL WYCIECZKI DO WARSZAWY: 1. Poznanie wybranych zabytków stolicy według planu wycieczki, 2. Kształcenie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego, 3. Kształcenie tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i szacunku do historii narodu polskiego. 4.


    Dokument PDF: