Inżynieria białek I Wykład 1 (2014/20155)


    Mutageneza ukierunkowana, Overlap extension PCR . OE PCR, metoda wydłużania nakładających się odcinków . 3’ 5’ ...


    Dokument PDF: