Inżynieria Chemiczna i Bioprocesowa


    struktura wewnętrznaulega zniszczeniu i ciecz zachowuje sięjak ciecz newtonowska. Gdy naprężeniestyczne zmniejszy sięponiżej gr to struktura wewnętrznazostaje odbudowana. (pasty, zawiesiny itp.) 2 - ciecz pseudoplastyczna (rozrzedzana ścinaniem)- nie ma granicy płynięcia,lepkośćpozorna maleje ze wzrostem prędkościścinania.


    Dokument PDF: