Miękkie objawy neurologiczne jako kandydat na endofenotyp


    Miękkie objawy neurologiczne jako kandydat na endofenotyp schizofrenii 7 odzwierciedlające zaburzenia połączeń podkorowo-korowych lub korowo-korowych [2, 5]. Termin ten pierwotnie pozwalał odróżnić pewne objawy neurologiczne od „twardych objawów neurologicznych”, tzn. objawów czuciowych i ruchowych, takich


    Dokument PDF: