Filtry odwrotne - Inżynieria Środowiska


    narzut nawet kamienny oraz aby filtr nie był kolmatowany drobnymi cząstkami wyniesionymi z gruntu chronionego. Jeżeli więc z gruntu chronionego wynoszona będzie pewna dopuszczalna ilość drobnych cząstek, powinny być one również wypłukane z filtru. Rys.1. Zasada doboru gruntu na filtr odwrotny wg. Terzaghiego; pole zakreskowane


    Dokument PDF: