Stosowanie piktogramów jako pierwszy krok we wprowadzaniu


    Stosowanie piktogramów jako pierwszy krok we wprowadzaniu etykietowania aptecznego w Polsce – badanie pilotażowe ... Piotr Merks, Katedra Technologii Postaci Leku, Collegium Medicum im. L ...


    Dokument PDF: