Jak powstało państwo polskie? - ORPEG


    • Plemiona słowiańskie na ziemiach polskich. • Mieszko I i powstanie państwa polskiego. • Legendarne początki Polski (przypomnienie). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


    Dokument PDF: