MATEMATYKA NA WESOŁO - wikom pl


    Zero - Jan Brzechwa (wiersz do liczby 0) Toczyło się po drodze: „Z drogi gdy ja przechodzę! Ja jestem sto tysięcy, A może jeszcze więcej”. Folgując swej naturze, Wołało: „Jestem duże!” Pyszniło się przed światem, Że takie jest pękate. Mówili wszyscy z cicha: „Ma brzuch, a brzuch to pycha”. I później się dopiero


    Dokument PDF: