Język angielski w - zsmwlo edu pl


    posyłają dziecko do szkoły w wieku lat 6 lub 7. Taka sytuacja będzie miała miejsce w latach 2009-2011. W zależności od ilości dzieci 6-letnich dyrekcja może utworzyć oddzielną klasę dla dzieci 6-letnich lub umieścić je w tej samej klasie, co uczniów 7-letnich. Po roku szkolnym 2011/2012 w ławkach klas I


    Dokument PDF: