RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168573


    którego wysoki słup znajduje się powyżej wylotu powietrznego przewodu, i tym samym proces pompowania ma charakter ciągły. Znany sposób polega zatem na wykorzystaniu kinematycznej energii ...


    Dokument PDF: