SAKSOFON - PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne


    skał patent na saksofon, był to już niemal w pełni wykształcony, nowy instrument akustyczny. Dzisiejszy saksofon jest niekiedy traktowany jako instrument hy-brydowy [będący zarówno instrumentem dętym drew-nianym pojedynczostroikowym, jak i instrumentem dę-tym drewnianym wykonanym z mosiądzu – przyp. red.],


    Dokument PDF: