dr inż Ewa Czarniecka – Skubina - UTW PW


    oparzelina mrozowa – dlatego ważne opakowania), •Chemiczne - zmiany autooksydacyjne w tłuszczach, utlenianie witamin (kwasu askorbinowego, tokoferoli, witamina A), zmiany nierozpuszczalnych białek. 23


    Dokument PDF: