Rozdział I Wiadomości wstępne i wprowadzenie do nauki


    kowego. Ostatnim w rozwoju historycznym był proces kognicyjny, które-go nazwa pochodziła od słowa cognito oznaczającego postępowanie roz-poznawcze2. Od procesu rzymskiego w dużym stopniu różnił się proces germański, który ukształtowany został przez szczepy germańskie w okresie osiedla-nia si ę i tworzenia pa ństw terytorialnych.


    Dokument PDF: