Kategoryzacje społeczne skrzyżowane: o tym, czy „prawie my


    leżność (antagonizm funkcjonalny) między kategoryzacją ze względu na płeć i ka-tegoryzacją „student–nauczyciel”. Oznacza to, że użycie jednej kategorii powoduje


    Dokument PDF: