Oddaj krew odmień los - pkp pl


    Czekolada i co jeszcze? Osoba, która choć raz bezpłatnie i dobrowolnie oddała krew otrzymuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi. Inne przykładowe korzyści: · posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4 500 kcal (np. 8 czekolad); · darmowe wyniki badań laboratoryjnych (oznaczenie grupy krwi, badania stężenia hemoglobiny,


    Dokument PDF: