Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki Nr 1 (55


    Makrologistyka, według tego autora, obejmuje wielkość i strukturę utrzymywanych zapasów, a także infrastrukturę techniczną warunkującą procesy przepływu i utrzymania zapasów [Kempa 2010].


    Dokument PDF: