Matematyka - pazdro com pl


    Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro 3 I. Wstęp Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 15.I.2009 r. Nr 4, poz.


    Dokument PDF: