Niepowściągliwe wymioty ciężarnych – postępowanie krok po


    Niepowściągliwe wymioty ciężarnych występują częściej na półkuli zachodniej, w przeważającym stopniu w po-pulacjach miejskich, rzadziej wśród Afrykanek i Azjatek.8 W grupie większego ryzyka znajdują się także kobiety młodsze, będące w ciąży po raz pierwszy, gorzej wykształ-


    Dokument PDF: