Matematyka I - mat ug edu pl


    Przykład z fizyki •Rozpatrzmy szeregowe połączenie dwu elementów elektronicznych: opornika i diody półprzewodnikowej. Niech ???? oznacza napięcie elektryczne przyłożone do tego


    Dokument PDF: