dmr44 files wordpress com


    Imie byto juŽ u Rzvmian zoane i w uŽywaniu. Nie mówie tu o yompmuszacn Iów spokrewnté, tvchŽe puezwali „ Pompiliuszami — chce tylko przypornnaé Že siestrzeócowi Konstantyna imie bvlo „PopieI". Monety tego we Wloszech Okolo roku 350. szafujacego tvrana majtl napis : FLAVIUS POPILIUS NEPOTIANUS.


    Dokument PDF: