Dziwna historia - wolnelektury pl


    Dziwna historia — „Jestem aniołem nie z nazwiska, lecz z urzędu — przerywa mu ów młodzian. A ponieważ przed godziną drwiłeś pan z siły tarcia, akoby na nic nieprzydatne , oświad-


    Dokument PDF: