Podstawy nauki o materiałach Dr Sebastian Golczak


    12. Metody pomiaru lepkości: wiskozymetr Hopplera, wiskozymetr Ostwalda. 13. Co to jest mikrostruktura materiału? Jakim i metodami można ją badać? 14. Opisz budowę i działanie mikroskopu optycznego. Jakie są najważniejsze parametry tego mikroskopu? Jakich informacji dostarcza ta metoda? Jakie warunki musi spełniać próbka? 15.


    Dokument PDF: