BIZNES HORYZONTY - pdf helion pl


    Samurajowie byli ucieleśnieniem cnót. Na pierwszym miejscu sta-wiali honor. Dla samuraja wypowiedziane słowo było równoznaczne z czynem. Kiedy samuraj dawał przyrzeczenie, było absolutnie pew-ne, że go dotrzyma. Konsekwencja w spełnianiu tego, co się przyrze-kło, czyniła go wiarygodnym, a tym samym także godnym pełnego zaufania.


    Dokument PDF: