Rynek Muzyczne pakiety - hi-fi com pl


    daż płyt analogowych kontynuowała wzrost, tym razem o 13 % (dane RIAA). Winyle to jednak zaledwie 4,3 % wartości wszystkich nagrań. Zatem sprzedaż czarnych krążków – choć rosnąca – jedynie w niewielkim stop - niu wpływa na ogólny wynik. W USA zdecydowanie do-minują pliki cyfrowe; w innych krajach jest różnie. Na przy-


    Dokument PDF: