ewastankiewicz files wordpress com


    6. Rosja w Europie: utopia i antyutopia modernizacji – prof. dr hab. Włodzimierz Marciniak 7. Czas na zbliżenie cywilizacji: USA, EU, Indie – prof. dr hab. Stanisław Tokarski 8. Partnerstwo europejsko-amerykańskie w świetle zderzenia cywilizacji – prof. Stefan Kurowski (moderuje S. Ryszard Domański)


    Dokument PDF: