Sposób otrzymywania styrenu - public sds tiktalik com


    6 do 1 do 3. Wydajność styrenu wynosi 42,7 do 68,0%, a selektywność przemiany do styrenu 78,3-88,3%. Natomiast w innym polskim patencie nr 124 995, dotyczącym katalizatora, w przykładzie wykorzystania podany jest sposób otrzymywania styrenu przez odwodornienie etylobenzenu w obecności tlenu i wody.


    Dokument PDF: