Społeczne wymiary starzenia się - researchgate net


    na zadania młodych w harmonijnym współistnieniu z osobami starszymi, budując tym ... andragogiki i gerontologii. Maria Kielar-Turska (Uniwersytet Jagielloński) profesor zwyczajny, doktor ...


    Dokument PDF: