OPIS PATENTOWY PL 218724 - researchgate net


    halogenek srebra, rozpuszcza się częściowo w otrzymywanym azotanie amoniowym. Kolejną jest prze- prowadzenie reakcji wymiany anionu wykorzystując żywicę jonowymienną, w środowisku wodnym.


    Dokument PDF: