MATEMATYKA - PROGRAM


    MATEMATYKA – PROGRAM 2018/19 1. Ciągi liczbowe. Monotoniczność i ograniczoność ciągu. Pojęcie granicy ciągu. Przykłady ciągów zbieżnych i rozbieżnych, ciągi rozbieżne do nieskończoności.


    Dokument PDF: