Panel: Cele społeczne w procesach rewitalizacji


    „bagno behawioralne”. Miasta (niezależnie od ich wielkości) czy wsie są zbyt często niedostatecznie zdefiniowane, zbyt często przyjmowane za „pojęcie pierwotne”, niemal jako twór naturalny, a nie tworzone i bezustannie przekształcane środowisko życia ludzi. Zbyt często też wartościujemy je (im większe ,


    Dokument PDF: