Lista jednokierunkowa - cs put poznan pl


    Lista jednokierunkowa Lista jest liniowo uporządkowaną strukturą zawierającą zbiór elementów, z których dowolny element można usunąć oraz dodać w dowolnym miejscu. Pierwszy i ostatni element listy nazywamy końcami listy. Każdy element ma co najwyżej jednego następnika, który składa się z


    Dokument PDF: