Geniusz i padaczka Genius and epilepsy - neurologia com pl


    czyną padaczki również Juliusza Cezara. Z kolei Dostojewski, mający napady wtórnie uogólnione z ekstatyczną aurą, wykorzystywał swoje doświadczenia związane z chorobą w twórczości literackiej. Bohaterowie jego książek Bracia Karama-zow i Idiota także cierpią na padaczkę. Analizując przypadek Dostojewskiego, Freud sugerował ...


    Dokument PDF: