MATERIAŁ 13 - historia-europa ep eu


    2 Ludzkie zoo Ludzkie zoo w Brukseli, Belgia, 1958 r. Źródło: Popular Resistance website Co fakt tworzenia „ludzkich zoo” mówi o sposobie, w jaki Europejczycy wyobrażali sobie i traktowali


    Dokument PDF: