Główne kierunki teoretyczne w psychologii – psychologiczne


    Główne kierunki teoretyczne w psychologii – psychologiczne koncepcje człowieka • Różnią się pod względem stopnia, w jakim opierają się na wynikach badań empirycznych czy dokładności, jaką starają się osiągnąć. Mimo to w niektórych punktach pokrywają się one i większość psychologów zapożycza pojęcia z nich wszystkich.


    Dokument PDF: