Plazmidy – podstatná složka genomu bakterií


    Plazmidy mají v bu ňkách specifickou nebo preferovanou lokalizaci: obvykle poblíž první a t řetí čtvrtiny bu ňky 2. Lokalizace plazmidu v bu ňce závisí na jeho rozd ělovacím systému 3. U rychle rostoucích bun ěk jsou plazmidy ve dvojicích nebo


    Dokument PDF: