FONETYKA - orpeg pl


    Fonetyka Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego •Fonetyka (z gr. phonetikos) to dział nauki •o języku badający i opisujący cechy dźwięków mowy, czyli głosek. Zajmuje się ona procesami powstawania samogłosek i spółgłosek, opisuje ich cechy, dokonuje klasyfikacji.


    Dokument PDF: