MATEMATYKA - cke gov pl


    Strona 2 z 20 Ogólne zasady oceniania Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania. Zadanie 1. (0−1) Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Poprawna odp. (1 p.) II.


    Dokument PDF: