EKOLOGISTYKA - fem put poznan pl


    Ekologistyka slajd 5 z 29 Plan zajęć: 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka wybranej działalności 3. Inwentaryzacja odpadów 4. Charakterystyka procesów logistyki zwrotnej 5. Zarządzanie procesami logistyki zwrotnej 6. Ocena. Propozycja usprawnień 7. Prezentacja i podsumowanie projektu.


    Dokument PDF: