Dział III: Krew - pum edu pl


    Stanisław J. Konturek, Elservier Urban&Partner 2007 „Podstawy fizjologii lekarskiej”, A. Paradowski, PAM 1986, s. 97-102 Ćw. 2. Hemostaza. adanie układu krzepnięcia – przegląd i omówienie podstawowych metod diagnostycznych. 1. Oznaczanie czasu krwawienia i krzepnięcia.


    Dokument PDF: