HISTORIA MUZYKI - cke edu pl


    muzycznych epoki renesansu (1.8.b). III. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Zdający na podstawie analizy słuchowej wskazuje przynależność utworu do danego stylu (3.1.b). Schemat punktowania 3 p. – prawidłowe przyporządkowanie każdego przykładu do właściwego stylu łącznie z podaniem jednej cechy, innej dla każdego przykładu.


    Dokument PDF: