RUCH OPORU NA ZIEMIACH POLSKICH - tomaszewska com pl


    1. Formy ruchu oporu. Walka zbrojna = czynny ruch oporu Walka cywilna = bierny ruch oporu 1. Cele: – przeciwstawienie się polityce okupanta, - utworzenie armii podziemnej, która będzie zadawać najeźdźcy jak największe straty. 2. Metody: - akcje dywersyjne – działalność na terytorium nieprzyjaciela w celu


    Dokument PDF: