HTML, CSS, JavaScript - cs put poznan pl


    5 Walidowanie formularza Dodamy teraz walidację pól formularza. Chcemy, aby pole Imię, Nazwisko oraz E-mail były obowiązkowe,aadrese ...


    Dokument PDF: