8:45 9:30 10:45 11:30 12:45 13:30 - fem put poznan pl


    integer – liczba całkowita subscript – indeks dolny nonnegativity - nieujemność 2. Graphical method of optimization feasible solution set – zbiór rozwiązań dopuszczalnych point – punkt ordinate – rzędna coordinate – odcięta geometric – geometryczny plane – płaszczyzna halfplane – półpłaszczyzna


    Dokument PDF: