SEKRETNY JĘZYK - innasegal pl


    fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Używaj jej na kilka sposobów, w zależności od tego, czy chcesz skupić się na rozpoznaniu zaburze-nia, czy na jego uleczeniu. Jeśli coś ci dolega, postaraj się zlokalizo-wać dotknięty chorobą narząd lub część ciała, aby zrozumieć myśli i emocje z nimi związane.


    Dokument PDF: