POKWITOWANIE PRZYJĘCIA ZALICZKI - upload blomedia pl sds


    POKWITOWANIE PRZYJĘCIA ZALICZKI ... W celu uniknięcia problemów przy żądaniu zwrotu zaliczki / zadatku, już na etapie podpisywania jednego z ww. dokumentów warto zadbać o jak najdokładniejsze opisanie stanu technicznego pojazdu. 7. Przy określaniu osób podpisujących dokument, można wskazać więcej niż jedną osobę po stronie ...


    Dokument PDF: